Dịch vụ

1. Cước biển

 

Công ty TNHH Tiếp vận Quốc tế Minh Ánh cung cấp dịch vụ vận chuyển đường biển hàng nguyên container và hàng lẻ (ghép container) từ/đến Việt Nam.

 

Chúng tôi có mối quan hệ tốt với các công ty vận chuyển như: APL, COSCO, IAL, EVERGREEN, MSK, ZIM, CMA, DONGJIN, YANGMING, SINOKOR, WANHAI, TSL, RCL, HMM, OOCL, EMIRATE SHIPPING, HDS LINE,  …

 

Kết quả hình ảnh cho tàu chở container  tại cảng hải phòng Kết quả hình ảnh cho Kho Hang LCL tại cảng hải phòng

 

Chúng tôi có thể xử lý tất cả các lô hàng tại cảng Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cái Lân