Vận chuyển đường hàng không

 

Công ty TNHH Tiếp vận Quốc tế Minh Ánh cung cấp dịch vụ vận chuyển đường hàng không, cả hàng nhập khẩu và xuất khẩu. Chúng tôi biết được hãng hàng không nào có dịch vụ và giá tốt cho mỗi tuyến. Điều này mang đến dịch vụ tốt nhất và giá cả hợp lý đến với khách hàng.

 

Bên cạnh đó, chúng tôi đã từng hợp tác với các hãng hàng không như: VN, FX, CZ, JL, SL, TR, 7L, PR, MH, OZ, ANA, VJ, BL, EK,…

 

Hình ảnh có liên quan