Dịch vụ khác

Công bố chất lượng, khai báo hóa chất, kiểm tra chất lượng, dịch vụ hun trùng, dịch vụ kiểm dịch động vật/thực vật, …

 

Kết quả hình ảnh cho certificate of origin 

 

- Xuất khẩu các mặt hàng sang nước ngoài như: giấy photocopy dạng cuộn và dạng A4, giấy tissue, các mặt hàng nông sản (trái cây, hoa hồi, quế, hạt tiêu, hạt điều,…), các mặt hàng may mặc, …

 

C:\Users\DELL 3010\Desktop\images.jpg

C:\Users\DELL 3010\Desktop\tải xuống.jpg

C:\Users\DELL 3010\Desktop\antd_vn-xoai.jpg

C:\Users\DELL 3010\Desktop\tải xuống (1).jpg

 

C:\Users\DELL 3010\Desktop\3654_que_hoi.gif

C:\Users\DELL 3010\Desktop\tải xuống (2).jpg

C:\Users\DELL 3010\Desktop\tải xuống (3).jpg

C:\Users\DELL 3010\Desktop\tải xuống (4).jpg